رزرواسیون هتل توحید

جهت رزرو اتاق می توانید با شماره تلفن های هتل تماس حاصل نمایید.
051-32281501-5
051-32116081 : فکس 
0915-311-8189 : همراه رزرواسیون 
tohid_hotel : تلگرام 
0915-513-8536 : رزرو گروهی - گارانتی


 
نرخنـامـه هتل توحیـد نویـن مشهـد

نوع اتاق نرخ اتاق RATE  ROOM
 یک تخته  2.100.000 ریال 2.100.000 R. SINGLE
 دو تخته  3.165.000 ریال 3.165.000 R. DOUBLE
 دو تخته رویال 4.000.000 ریال  4.000.000 R. DOUBLE ROYAL
 آپارتمان یک خوابه برای 2 نفر  4.400.000 ریال  4.400.000 R.  Apt.2 P
 آپارتمان یک خوابه برای 3 نفر 5.370.000 ریال 5.370.000 R. Apt.3 P
 آپارتمان دو خوابه برای 4 نفر 6.600.000 ریال 6.600.000 R. Apt.4 P
 نفر اضافه 1.000.000 ریال 1.000.000 R. Ext. BED
 
"این هتل دارای گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری می باشد"
 
1-نرخهای فوق با احتساب سرویس و صبحانه بوفه محاسبه گردیده است.
2- به کل صورتحساب مهمان براساس قانون ، 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.